PORTAL ZA DOBAVLJAČE

ATLANTIC GRUPA
PORTAL ZA DOBAVLJAČE

ODRŽIVOST U LANCU OPSKRBE

Naš odnos s dobavljačima gradimo na kriterijima profesionalnosti, transparentnosti i fer odnosa, poštujući u potpunosti kako zakonodavstvene okvire, tako i visoke etičke i moralne standarde. Jednako tako, želimo graditi odnose s dobavljačima koji dijele naše vrijednosti i promiču jednake standarde među onima s kojima posluju i s kojima su u kontaktu.

Iz navedenih razloga, Atlantic Grupa posvećuje veliku pozornost odabiru dobavljača. Osim gore navedenih kriterija, od naših dobavljača očekujemo da djeluju u skladu s važećim zakonima njihovih zemalja kao i zemalja s kojima posluju, uključujući i zakone vezene za diskriminaciju, radno zakonodavstvo,  zaštitu zdravlja i sigurnost, te zakone o zaštiti okoliša.

Mi dakle aktivno tražimo dobavljače koji dijele naše vrijednosti i principe poslovanja te promiču primjenu visokih standarda u okruženju u kojem djeluju.

Ti standardi prije svega uključuju:

  • Poštivanje zakona, uključujući zabranu davanja ili primanja mita ili osobnih nagrada za sklapanje poslova ili ostvarivanje suradnje
  • Poštivanje ljudskih prava i prava radnika
  • Zaštitu zdravlja i osobne sigurnosti svojih zaposlenika
  • Zabranu korištenja rada djece
  • Zabranu  diskriminacije po kriteriju rase, vjere, spola ili bilo kojem drugom kriteriju kao i zabrana seksualnog uznemiravanja
  • Poštivanje važećih zakona i standarda o očuvanju okoliša i zaštiti prirode, životinjskih i biljnih vrsta

Nabavna organizacija Atlantic Grupe je odlučna vršiti selekciju dobavljača i uspostave poslovne suradnje samo s onim dobavljačima koji poštuju navedene zakone i standarde. Ovi standardi oslikavaju zahtjeve iz etičkog kodeksa nabavne organizacije Atlantic Grupe. Nadzor nad provedbom i pridržavanjem ovih standarda naših dobavljača je zahtjevan zadatak, ali ključan za zaštitu reputacije naše kompanije i našeg poslovanje, ali prije svega za zaštitu naših potrošača koji koriste naše proizvode.